Romancero Gitano
- Flamenco Show -

Hertener Allgemeine, 30.07.2006
Romancero Gitano